©  BELGA

Informatie over vaccinatiecampagne vertaald in 25 talen

Het Agentschap Inburgering en Integratie vertaalt de informatie rond het coronavirus en de vaccinatiecampagne in meer dan 25 verschillende talen. Daarnaast zullen inburgeraars ook proactief gecontacteerd worden.

Bron: BELGA

Die initiatieven moeten helpen om de vaccinatiegraad in Vlaanderen zo hoog mogelijk te krijgen. “Minstens 70 procent van de mensen moet zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen. We moeten daarom ook aandacht hebben voor mensen die onze taal nog niet zo goed beheersen”, zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Terwijl Vlaanderen volop bezig is met de uitbouw van de 95 vaccinatiecentra die nodig zijn om op bredere schaal te vaccineren, is het ook belangrijk om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Om te kunnen spreken van groepsimmuniteit moet minstens 70 procent van de bevolking zich laten vaccineren.

De Vlaamse regering probeert zo veel mogelijk drempels weg te werken. Zo worden er bijvoorbeeld inspanningen gedaan om de vaccinatiecentra ook toegankelijk te maken voor mensen die minder mobiel zijn.

Naast minder mobiele mensen is er ook extra aandacht voor anderstaligen. Het Agentschap Inburgering en Integratie vertaalt de informatie rond het coronavirus en de vaccinatiecampagne in meer dan 25 verschillende talen. De informatiebrochure geeft een antwoord op vragen zoals “Waarom is vaccinatie belangrijk? “, “Waar en wanneer krijg ik een vaccin? “, “Is het vaccin veilig en hoe werkt het? “, en “Hoeveel kost de vaccinatie? “.

Er is niet alleen de meertalige communicatie. Het agentschap gaat ook inburgeraars contacteren om hen proactief te informeren over de vaccinaticampagne.

Minister Somers benadrukt dat alle vertalingen ook gepaard gaan met een tekst in het Nederlands. “We moeten blijven inzetten op de kennis van het Nederlands, want zonder de kennis van onze taal kan je niet volwaardig participeren in onze samenleving. Maar we mogen tegelijkertijd niet blind zijn voor het feit dat sommige mensen nog geen Nederlands kunnen. Als we dit virus willen verslaan, moeten we iedereen bereiken”, aldus Somers.

Meer over Coronavaccin