©  Kristof Vadino

Deze reizen zijn wel nog toegestaan vanaf 27 januari

Het Overlegcomité heeft een tijdelijk verbod op “reizen met recreatief en toeristisch karakter” uitgevaardigd. Dat zal ingaan op 24 januari en loopt tot 1 maart. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten.

Concreet gaat het om reizen omwille van:

1. Dwingende gezinsredenen

Gezinshereniging;

Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;

Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)

2. Humanitaire redenen

Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;

Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon

Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

3. Studieredenen

Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;

Onderzoekers met een gastovereenkomst.

4. Inwoners van grensregio’s

Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

5. Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

6. Divers

Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

OVERZICHT. Dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's