Wie zorgt er later voor jou? Meer dan 8.200 Limburgers gaven hun mening al

Hasselt -

In twee weken tijd hebben zo’n 8.200 Limburgers deelgenomen aan het derde deel van het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport. “Uitstekend, maar we mikken op 10.000 respondenten”, zegt professor medische ethiek Wim Pinxten van de UHasselt.

Ruben Steegen

Invullen van de enquête duurt zo’n 15 à 20 minuten en kan door te surfen naar hbvl.be/onderzoek. Je kan de enquête ook in het Arabisch, Turks en Engels invullen.

Het Belang van Limburg en de UHasselt slaan voor de derde keer de handen in elkaar voor het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport. In dit luik willen we van u weten hoe u staat tegenover ouder worden. Wie zal er later voor u zorgen? Denkt u al na over uw levenseinde? Bent u van plan zelf voor uw zorgbehoevende ouders te zorgen? “In nauwelijks twee weken tijd hebben al 7.700 mensen hun mening gegeven, wat aantoont dat het thema de mensen na aan het hart ligt”, zegt Pinxten,

“We mikken op minstens 10.000 ingevulde enquêtes”, vult Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, aan. “Bij het eerste deel van het Limburgonderzoek over de gemeentetevredenheid hebben liefst 11.000 Limburgers hun mening gegeven, een niveau van burgerwetenschap dat zelfs op Europees niveau kan tellen. Dat willen we nu opnieuw, want vragen over hoe we omgaan met onze ouderen, zijn belangrijk in een mensenleven. Niet alleen voor diegenen die op de drempel staan, maar ook voor zij die vandaag voor onze ouderen zorgen. Het is dus belangrijk dat uw stem wordt gehoord en dat uw mening mee op de beleidstafel komt.”

Arabisch en Turks

De vragenlijst is bovendien vertaald naar het Arabisch, Turks en Engels, om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. “Limburg telt heel wat inwoners met een migratieachtergrond die mogelijk een andere blik hebben op ouderenzorg, het is belangrijk dat we ook deze mensen bereiken.” In landen als Marokko en Turkije worden ouderen bijvoorbeeld veel vaker door de kinderen in huis genomen “Het wordt interessant om te kijken hoe de visie van deze groep verschilt met andere Limburgers”, zegt Pinxten, die ook jongeren aanmoedigt om de enquête in te vullen. “Tot nu toe bereiken we voornamelijk 50-plussers, maar we willen ook weten hoe de jeugd staat tegenover ouder worden. Hun mening is net zo belangrijk.”

Om meer mensen uit woonzorgcentra te bereiken gaat de UHasselt ook papieren vragenlijsten verspreiden. “We starten met een test in één woonzorgcentrum. Maar als dat een succes blijkt, volgen er nog.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio