© Stad Beringen

Stad Beringen wil iedereen digitaal mee

Beringen -

Met de overschakeling op afstandsonderwijs en telethuiswerk werd de digitale kloof in onze samenleving meer dan ooit zichtbaar. Daarom zet stad Beringen een ambitieus project rond e-inclusie op poten. “Daarbij voorzien we digitaal materiaal zoals computers, headsets en webcams, maar tegelijk willen we ook de nodige digitale vaardigheden aanleren”, vertelt burgemeester Thomas Vints. Hiervoor zet de stad samen met Oasis vzw – de BuurtBar haar schouders onder het inrichten van digipunten.

Stad Beringen

Uit cijfers van 2019 (Barometer Digitale inclusie) blijkt dat digitale uitsluiting duidelijk samenhangt met het inkomen en opleidingsniveau: hoe lager het inkomen en opleidingsniveau, hoe minder digitale vaardigheden. Maar ook andere groepen zoals ouderen, alleenstaanden en laaggeletterde mensen lopen risico digitaal niet mee te kunnen. Dit project wil ervoor zorgen dat inwoners die digitaal uitgesloten zijn, of dreigen te worden, ook de kans krijgen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de voortschrijdende digitalisering.

Digipunten

Stad Beringen stelt 81 computers ter beschikking. 70 daarvan worden verdeeld aan individuen en gezinnen met een specifieke nood, de overige elf computers komen in de vijf digipunten terecht. Dat zijn lokale, laagdrempelige infopunten waar je terechtkan met digitale basisvragen. Daarnaast maak je er kennis met het digitaal opleidingsaanbod én kan je er gebruik maken van enkele openbare computers. “Ons doel is om vijf digipunten in Beringen te voorzien, één in elke deelgemeente. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de bibliotheek, het dienstencentrum en een buurthuis van Rimo. Zo hopen we een fysieke brug te creëren naar de minder digivaardige Beringenaren”, licht Miet Vandebroek, coördinator van de BuurtBar, toe.

Iedereen is welkom in deze digipunten. Je kan er ook met je eigen toestel langsgaan om via een-op-eenbegeleiding vragen te stellen aan een opgeleide vrijwilliger. Momenteel is de BuurtBar volop bezig met de voorbereidingen voor de opstart van deze digipunten. “Het doel is om zo snel mogelijk een proefproject op te starten, en dit volledig coronaproof. De focus op e-inclusie is in deze coronatijden prioriteit. We doen dan ook ons uiterste best om zo veel mogelijk Beringenaren te bereiken”, zegt burgemeester Vints. “De BuurtBar-koffiebar zal in de zomermaanden – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – vier keer per maand ingezet worden als infopunt om bezoekers te begeleiden in dit digitaal aanbod”, vult Miet Vandebroek nog aan.

Digicheques

Aanvullend op de verdeling van computers en de komst van digipunten zullen vanaf februari ook digicheques via BEEGO beschikbaar zijn in Beringen. Zij sturen getrainde IT-studenten aan huis om te assisteren met alles wat digitaal is. Dit kan zowel over een computer, smartphone als over de werking van bepaalde computerprogramma’s gaan. “We koppelen de eerste honderd digicheques aan onze refurbished computers. Op deze manier voorzien we een volledig digitaal pakket voor Beringenaren met een digitale nood. Zo hopen we een stap in de goede richting te zetten om iedereen digitaal mee te krijgen. Nadien kan iedere Beringenaar beroep doen op deze cheques”, besluit burgemeester Vints.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer