© eva

Aandacht in 2021 voor projecten in Genoelselderen

Riemst -

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering bogen de raadsleden zich over de meerjarenplanning 2021 - 2025 en in het bijzonder over de geplande uitgaven en ontvangsten voor 2021. “De huidige omstandigheden dwingen ons tot een voorzichtig, realistisch financieel beleid” aldus financieel directeur Jo Reekmans, die de plannen van het college van burgemeester en schepenen toelichtte.

Gespreid over de komende 5 jaar voorziet de huidige bestuursploeg in het totaal 30 miljoen aan investeringen. “Maar jullie weten net als ik dat daarvan maximaal 60 procent wordt uitgevoerd. Als gewezen burgemeester en schepen spreek ik uit ervaring” merkte oppositieraadslid Jan Peumans (N-VA) op. Burgemeester Mark Vos (CD&V) repliceerde met: “Het getuigt van goed bestuur dat de budgetten voorzien worden, maar inderdaad soms kunnen bepaalde projecten door ongekende omstandigheden niet gerealiseerd worden.”   

“Onder de jaarlijkse verplichte uitgaven vallen de subsidies aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, de Brandweer Oost-Limburg, Limburg.net en de lokale kerkbesturen, terwijl de tussenkomst aan het OCMW voortaan geïntegreerd zit in de gemeentelijke begroting” verduidelijkte financieel directeur Reekmans. Hier zijn geen uitschieters: de bijdrage aan de politiezone stijgt de komende jaren lichtjes van 1.055.000 naar 1.142.000 en die van de brandweerzone van 582.000 naar 625.000. De werkingskosten van Limburg.net blijven constant rond 880.000 en die van 10 kerkfabrieken rond de 320.000 euro.

Burgemeester Vos: “Voor 2021 voorzien we de realisatie van een nieuwe verkaveling en dorpsplein bij het Sint-Maartenshof in Genoelselderen, goed voor 800.000 euro. Belangrijk zijn ook de verbeteringswerken van de Wijn-, Nolkens- en Koekoekstraat in Membruggen voor 320.000 en de verfraaiing en aanpassing van ’t Paenhuys voor een half miljoen. Voor de nieuwe begraafplaats in Riemst-centrum voorzien we 200.000, voor de aanleg van stoepen 180.000, de aankoop van een graafmachine 180.000, het onderhoud van betonwegen 160.000 en asfaltwegen 90.000, de aanpassing van het gebouw van de technische dienst 125.000 en de renovatie van de tennisvelden in Herderen 100.000. Eenzelfde bedrag wordt voorzien voor stabilisering van de ondergrond in Zussen en Val-Meer en 90.000 gaat naar de aankoop van een tweede lading Ipads voor al onze scholen.” (eva)

www.riemst.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio