Het eerste grote project is de renovatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenterreinen. 

Het eerste grote project is de renovatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenterreinen. © FrMi

Extra leningen voor nieuwe, duurzame investeringen

Heers -

De Heerse meerderheidspartij VLDumont kondigt voor de komende jaren enkele grote projecten aan. De oppositie vreest dat de schuld fors zal toenemen.

In het meerjarenplan trekt Heers 16 miljoen euro uit voor investeringen. Hierin zitten onder meer heel wat rioleringsprojecten van Aquafin, waarin de gemeente mee moet investeren in stoepen en bermen. De Steenweg N3 zal ook volledig heraangelegd worden. Het eerste grote project is de renovatie van de sporthal en de herinrichting van de buitenterreinen. “Hiervoor trekken we 2 miljoen euro uit, die werken zullen midden 2021 starten”, zegt burgemeester Kristof Pirard. “In 2022 of uiterlijk 2023 staat het nieuwe gebouw gepland voor de bibliotheek, academie, speelotheek en harmonie Salvia. Die nieuwbouw komt aan de Salvialaan, tegenover De Bammerd. Hiervoor maken we 3 miljoen euro vrij.”

Worstcasescenario

De meeste projecten lagen al vast in de beleidsnota 2020-2025, maar er zijn ook belangrijke nieuwe projecten, zoals de renovatie van het gebouw van de technische dienst en de vervanging van het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis. “We actualiseren ook de kostprijs van bepaalde projecten”, vertelt Pirard. “Zo ligt de kostprijs voor de renovatie van de sporthal dubbel zo hoog dan initieel geraamd. We bekijken projecten in hun totaliteit en houden rekening met het worstcasescenario zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Belangrijk is dat deze investeringen niet leiden tot nieuwe of verhoogde belastingen.” Om alle projecten tot een goed einde te kunnen brengen, gaat de gemeente wel extra leningen aan. “Koken kost nu eenmaal geld. De leningen staan anno 2021 zo historisch laag dat het letterlijk het ideale moment is om te investeren in de toekomst van Heers”, besluit Pirard.

Schuld

De oppositie is niet te spreken over de aanpassing van het meerjarenplan. “Misdadig”, vindt Jan Leus (N-VA). “Bovenop de herfinanciering van de uitstaande schuld, leent men nu nog eens 6,2 miljoen euro bij. Op die manier ga je in één legislatuur meer lenen dan het totale jaarbudget van de gemeente. Als je dit gaat herberekenen, kom je al aan een schuld van 1.849 euro per inwoner. Dat betekent dat de huidige meerderheid deze legislatuur de schuld met meer dan 1.000 euro per inwoner laat stijgen. Ik verdenk ze ervan de schuldenberg te vergroten met het oog op een mogelijke fusie.” Burgemeester Pirard gaat in de tegenaanval. “We tonen met dit plan veel ambitie en een langetermijnvisie. Tot nu toe hebben we geen enkele lening opgebruikt. We zijn bereid om zwaar te investeren in duurzame projecten, gebaseerd op voorzichtige ramingen.”   

FrMi

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio