©  BELGAIMAGE

Vercauteren gaat niet in op toenadering Standard

1A -

Nog geen witte rook in Sclessin. Met Franky Vercauteren werd uitgebreid gesproken. Hij was geïnteresseerd, maar gaf in laatste instantie aan de job niet te willen doen omwille van familiale redenen.

Bob Faesen

Meer over Standard de Liège

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws