©  Serge Minten

BENE-League handbal mikt op ingekorte competitie of Final Four

De organisatie achter de BENE-League handbal ziet gezien de coronacrisis af van een normaal verloop van de grensoverschrijdende competitie met Belgische en Nederlandse teams. Ze hoopt op ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni ofwel een Final Four. Een definitieve beslissing wordt medio maart genomen.

Bron: BELGA

In Nederland en België worden niet dezelfde maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis, wat de organisatie van de grensoverschrijdende competitie niet eenvoudig maakt. “Wij hebben, via het BENE-League platform, online overlegd met de deelnemende clubs”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de Raad van Toezicht. “De elf deelnemers hebben geadviseerd dat zowel in België als in Nederland moet worden gestart met hun eigen nationale competities, in welke vorm dan ook. Gezien de omstandigheden nemen wij dit advies over maar tegelijkertijd willen wij de BENE-League niet zomaar opgeven.”

De BENE-League-organisatie heeft twee pistes uitgewerkt die enig perspectief bieden aan de clubs. “De eerste mogelijkheid is om vanaf half mei tot eind juni een ingekorte competitie onder strikte voorwaarden te organiseren. Een tweede optie is om alleen een Final Four te spelen met de eerste twee ploegen uit elke nationale competitie”, aldus Gesinus Huistra, manager van de BENE-League.

Op 15 maart wordt de toestand van de gezondheidscrisis geëvalueerd en wordt beslist of de BENE-League daadwerkelijk een vervolg krijgt en in welke vorm dat dan zal zijn.