©  ©GOEDEFROIT MUSIC

Rechtbank geeft Jacques Vermeire gelijk: geen extra vergoeding voor “secretariaatswerk van Ruben Van Gucht”

Ruben Van Gucht is geen coauteur van de zaalshow ‘Van 7 tot 77’ van Jacques Vermeire. Dat heeft de rechtbank beslist, nadat een financieel dispuut de twee uiteendreef. Het vonnis noemt het optreden van Van Gucht bovendien “ongerechtvaardigd, ongerijmd en eigengereid. Hij bood enkel ondersteuning en deed secretariaatswerk”.

Benjamin Praet en Wout Desmytere

Het begon nochtans mooi: sportanker Ruben Van Gucht (34) zou de nieuwe aangever worden van Jacques Vermeire (69), naar eigen zeggen “zijn grote jeugdidool”, in diens zaalshow Van 7 tot 77. Tot hun wegen midden vorig jaar ineens scheidden na een financieel dispuut. “Ruben Van Gucht meende plots coauteur te zijn van de zaalshow en pas verder te willen als hij een bijkomende auteursrechtelijke vergoeding zou krijgen”, aldus het kamp-Vermeire. Dat het voorstel weigerde.

Van Gucht startte daarop een procedure tegen Jacques Vermeire voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hij vorderde erkenning als coauteur van de zaalshow en daarbovenop een vergoeding van 52.000 euro.

LEES OOK. Jacques Vermeire dreigt met juridische slijtageslag tegen Ruben Van Gucht

Donderdag wees de rechtbank die vordering af als “ongegrond”. En stelde dat Van Gucht “enkel ondersteuning heeft geboden aan Jacques Vermeire, zoals het opstellen van werkteksten en secretariaatswerk betreffende de inhoud van brainstormsessies en repetities die de partijen hielden ter voorbereiding van de show.” Zo staat in het vonnis te lezen. De rechtbank kon dan ook “geen enkele bijdrage van Ruben van Gucht vaststellen aan enig creatief proces van de zaalshow”, klinkt het nog.

Het vonnis eindigt bovendien in niet mis te verstane woorden dat Ruben van Gucht door zijn “ongerechtvaardigd, ongerijmde en eigengereide optreden in zekere mate de professionele eer van Jacques Vermeire gekrenkt heeft”.

Ruben Van Gucht zelf wenste niet te reageren.