Via het digitale Teams sprak gouverneur Jos Lantmeeters dinsdag de provincieraad en bestendige deputatie toe.  

Via het digitale Teams sprak gouverneur Jos Lantmeeters dinsdag de provincieraad en bestendige deputatie toe.  © Provincie Limburg

Gouverneur: “Laat ons samen belangrijke doorstart maken”

HASSELT -

Honderd dagen is Jos Lantmeeters nu gouverneur en hij is er “klaar” voor. In zijn digitale openingsrede van de provinciale decemberzittingen waarschuwt hij provincieraad en deputatie: “We staan voor een re-start. Laat ons dit momentum niet verliezen en met Limburg die zo belangrijke doorstart maken.”

Jan Bex

Meer over Provincie

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws