Vaccinatiestrategie van België: dit is er beslist

Vanaf 5 januari 2021 zouden we kunnen beginnen vaccineren. Dat liet premier Alexander De Croo (Open Vld) woensdag al weten. Donderdagochtend kwamen de ministers van Volksgezondheid samen voor een overleg over de vaccinatiestrategie in ons land. Dit is er beslist.

De voorzitter van de taskforce Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis, legde uit wat de prioritaire groepen voor de vaccinatie zijn.

1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.

2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met Covid-19-patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.

3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten zoals vaccinatie- en kankerscreening centra, Kind & Gezin,.... Deze categorie omvat alle personen die in het kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.

4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.

5. Personen van 45-65 jaar met specifieke aandoeningen: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht).

6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functie uitoefenen, volgens criteria die verder bepaald zullen worden.

bekijk ook

Fase 1a

De vaccinaties zullen in fasen verlopen, afhankelijk van het beschikbare aantal vaccins. In de eerste fase 1a zullen de 600.000 dosissen van het Pfizer/BioNtech-vaccin die begin januari mogelijk al beschikbaar zijn, dienen voor de bewoners van de woonzorgcentra en het zorgpersoneel. Die vaccins moeten bewaard worden op zeer lage temperatuur (-75 graden Celsius) en zullen in de wzc’s en ziekenhuizen zelf toegediend worden.

"We verwachten de eerste vaccins in januari", zegt Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG. "Pfizer BioNtech zal de eerste vaccins afleveren, ongeveer 600.000 dosissen (voor 300.000 mensen)." De vaccins van Pfizer moeten in twee dosissen gegeven worden, met drie weken tussentijd.

Fase 1b

In fase 1b zullen meer vaccins die op lage temperatuur bewaard kunnen worden, ingezet worden voor 65-plussers en risicopatiënten. Zij zullen een vaccin krijgen in triage- en vaccinatiecentra, en in grootschalige vaccinatiecentra. De bedoeling is dat in deze fase vaccins die gebruikt worden die in de koelkast bewaard kunnen worden.

Fase 2

De tweede fase kan starten als er een voldoende voorraad aan vaccins beschikbaar is. Dan zullen de laagrisicopatiënten in aanmerking komen. Mogelijk kan vaccinatie in die fase ook in bedrijven en scholen plaatsvinden.

“Een nieuwe start”

Hoe ziet de kalender voor vaccinaties er nu precies uit? "Er zijn nog onzekerheden over de timing van beschikbaarheid, en de precieze werking van de vaccins per doelgroep", zegt Pedro Facon. De hoop bij het FAGG is dat tegen maart-april - als alles goed gaat - een versnelling in de productie van de vaccins zal plaatsvinden en de verschillende fases samen kunnen plaatsvinden.

"We hebben zicht op niet één maar meerdere werkende vaccins, en er zitten er nog meer in de pijplijn", zei minister Wouter Beke ook. "Toezichthouders controleren het proces, want veiligheid is essentieel. Zo lijkt 2021 zich als een nieuwe start te kunnen aandoen, na een jaar dat we misschien wel willen maar nooit kunnen vergeten. Het is niet denkbeeldig dat we nog begin januari kunnen beginnen met de eerste vaccinaties. In beperkte mate, want het aantal beschikbare vaccins zal nog niet zo groot zijn."

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's