©  Jan Van der Perre

Grote Coronastudie: 7 op de 10 zegt nieuwe regels voor Kerst te respecteren

Nu de coronaregels voor Kerst duidelijk zijn, geven zeven mensen op tien aan dat ze die ook zullen volgen. Dat blijkt uit de Gote Coronastudie. Twee weken geleden, voor de communicatie dus, zei één op de drie deelnemers aan dezelfde studie nog het kerstfeest met meer dan één extra persoon te zullen vieren. Jongeren zeggen vaker met mensen buiten het gezin te zullen vieren, waardoor ze de richtlijnen wat minder opvolgen (54,8%).

Tommy Huyghebaert

Het Overlegcomité was duidelijk in hun communicatie: elk huishouden mag één extra iemand uitnodigen aan de feestdis, singles mogen twee mensen uitnodigen. “De duidelijke richtlijnen hebben effect: meer mensen in alle leeftijdscategorieën geven aan dat ze de maatregelen zullen volgen met Kerst”, zeggen de onderzoekers van de Grote Coronastudie. Net geen 23 000 Belgen maakten even tijd vrij om de vragenlijst in te vullen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Vooral mensen boven de 66 jaar oud zullen zich aan de regels houden. 85,4% zegt dat ze waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk met niet meer mensen aan tafel zullen zitten dan ze mogen. Bij de categorie 18 tot 25 jaar is dat maar 54,4%. Zij geven het meest aan dat ze buiten het gezin zullen vieren. Al is dat nog altijd een verbetering in vergelijking met twee weken geleden. Toen gaf minder dan de helft van de jonge mensen aan zich aan de regels te houden. Een klein percentage vooral oudere mensen gaat Kerstmis helaas alleen vieren.

We zullen niet alleen met Kerst en bij de overgang van oud naar nieuw in ons kot zitten, ook wat de rest van de eindejaarsperiode betreft hebben velen geen plannen die zich ver buitenshuis afspelen. ”Maar 3% heeft vakantieplannen. Slechts 0,4% zegt toch te willen gaan skiën in de eindejaarsperiode.”

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's