20ste editie van Witte Lintjes richt zich naar lokaal beleid

“Tot de dood ons scheidt”, dat is de dubbelzinnige slagzin waarmee Vrouw & Maatschappij de 20ste editie van de campagne Witte Lintjes vorige week haar speerpuntactie lanceerde. Omdat die actie dit jaar specifiek gericht werd naar het lokale beleid trok een delegatie met een doos witte lintjes naar het bureel van waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann.

“Volgens Europees onderzoek uit 2015 kreeg 30% van de Belgische vrouwen boven de 15 jaar al te maken met seksuele intimidatie, terwijl 36% geconfronteerd werd met echt fysiek of seksueel geweld. In 50% van die gevallen is de pleger de (ex-)partner. Volgens cijfers van de parketten, waren er in 2019 in België 150 gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij 20 personen stierven. De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt”, bedoeld als een ontroerende liefdesverklaring, kan zo een heel sinistere bijklank krijgen. Dat kunnen wij niet blijven accepteren “, klinkt het bij de actievoerders. SB

  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer