Haal tijdig je huisvuilzakken af

Ham -

Elk gezin dat op 1 januari 2020 was ingeschreven in de gemeente heeft recht op een tegoed aan huisvuilzakken. 556 gezinnen hebben dit tegoed nog niet afgehaald.

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws