Herbekijk de integrale persconferentie van de Vlaamse Regering. © Vlaamse Regering

Vlaamse regering maakt jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij voor zorgsector

De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord bereikt met de Vlaamse zorgsector. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdagochtend bekendgemaakt. Jaarlijks zal er 577 miljoen euro extra worden vrijgemaakt voor de zorg.

rvs

“Het is een stevig en uitgebreid sociaal akkoord voor een stevige en structurele herwaardering van de zorgsector”, kondigde minister-president Jambon het akkoord dat vannacht bereikt werd aan. “De Vlaamse regering wil hiermee haar welgemeende waardering uitdrukken voor al die mensen die nu al maanden meer dan het beste van zichzelf geven in onze Vlaamse zorginstellingen.”

De Vlaamse regering zal vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen euro extra vrijmaken voor de zorg. Daarvan gaat 412 miljoen naar de verhoging van de koopkracht van de zorgverleners, en 165 miljoen naar maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals extra personeel en opleidingen. De koopkrachtverhoging komt neer op gemiddeld 6 procent voor de personeelsleden in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg.

“Dit bedrag komt bovenop het uitbreidingsbeleid Welzijn dat al beslist was en waarbij op kruissnelheid 562 miljoen per jaar geïnvesteerd wordt in meer capaciteit en extra plaatsen”, zei Jambon. “In totaal besteedt de Vlaamse regering jaarlijks dus 1,1 miljard extra voor de zorg- en welzijnssector.”

ACV: “Erkenning was écht nodig”

“Deze waardering van de bijzondere inspanningen tijdens de Covid-crisis is écht noodzakelijk”, reageert Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV Puls. “Het is ook een erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profit sector.”

Met de 100 miljoen euro extra voor de woon-zorgcentra kunnen in 2021 ongeveer 2.000 extra personeelsleden aangeworven worden. “Dat is een eerste stap om het personeelstekort aan te pakken”, Selleslach. Maar de komende jaren zal er nog veel meer in extra personeel geïnvesteerd moeten worden, ook in de andere sectoren. Ook voor de Covid-crisis was dat al duidelijk.”

Na maanden onderhandelen

De Vlaamse regering en de sociale partners in de welzijns- en zorgsector onderhandelden al enkele maanden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector, en over het verlichten van de werkdruk voor het personeel in de sector. Op federaal niveau werd eerder al beslist om extra te investeren in het zorgpersoneel, onder meer door loonsverhogingen, betere arbeidsvoorwaarden en premies. Op Vlaams niveau drongen de vakbonden aan op een gelijkaardige inspanning van de Vlaamse regering.

Meer over Jan Jambon