Negen voetbalvelden nieuw bos

Ham -

De Vlaamse overheid wil meer bos in Vlaanderen, namelijk 4.000 ha tegen 2024. Het percentage bos in Ham is dan wel hoog in vergelijking met de rest van Vlaanderen, toch draagt ook de gemeente graag een extra steentje bij. Binnenkort krijgt Ham er maar liefst 4,5 ha. bos bij.

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws