Themabeeld ©  Flip Franssen

Aantal studenten lerarenopleiding gestegen sinds invoering instaptoets

Sinds de invoering in 2017 van de verplichte, maar niet-bindende instaptoets voor wie zich wil inschrijven in de lerarenopleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs, is het totale aantal studenten er gestegen. De stijging komt evenwel uitsluitend op het conto van de opleiding secundair onderwijs. Het aantal studenten dat in het kleuter- of het lager onderwijs voor de klas wil staan, is gezakt.

Bron: BELGA

Meer over Ben Weyts

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws