© Marie Leen

Financiële coronakater voor volleybalclub Vocelli

Oudsbergen -

Het vorige volleybalseizoen is abrupt stilgelegd in maart. De nieuwe competitie was nog maar juist van start gegaan, maar is ook nu weer op pauze gezet. Vele clubs, zoals Vocelli, zien hierdoor hun inkomsten verloren gaan.

Marie Leen

Sinds 29 oktober is het volleybal in ons land voor de tweede keer stilgelegd. Wedstrijden en trainingen mogen niet meer doorgaan. De sportkantines, die vaak voor de meeste inkomsten zorgen, hebben al eerder hun deuren moeten sluiten. Vocelli, de volleybalclub uit Ellikom (Oudsbergen), heeft al veel inkomsten misgelopen door corona dit jaar. Ongeveer 45% van het jaarlijkse budget is verloren gegaan. Het moederdagontbijt, de fietsdriedaagse met Pinksteren en de jaarlijkse quiz zijn allemaal activiteiten die de club heeft moeten annuleren wegens de eerste coronagolf. Gelukkig is er wel nog een pizzaverkoop kunnen doorgaan. “De verkoop maakt een klein deeltje van ons verlies goed”, vertelt penningmeester Hilde Craeghs.

Het gemeentebestuur van Oudsbergen wil de verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen. Er wordt bekeken hoe verloren inkomsten gecompenseerd kunnen worden. Alle verenigingen van Oudsbergen kregen de kans hun gemiste inkomsten voor de periode van 12 maart tot en met 15 september 2020 door te geven. Op basis hiervan zal de gemeente gedeeltelijke compensaties toekennen. Daarnaast zullen ze ook subsidies verlenen voor extra kosten die nodig zijn geweest om de eigen accommodatie van de verschillende verenigingen coronaproof te maken.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio