© Felix Bergers

Natuurreservaat Bosbeek breidt uit

Onlangs kocht Natuurpunt As vier nieuwe percelen aan in de vallei van de Bosbeek. Daarmee heeft deze afdeling nu 45 ha in eigendom in As en Niel, en enkele bijkomende ha in beheer. Deze gronden liggen wat verspreid, en hierdoor vormde de versnippering in het verleden een probleem. Mettertijd zijn er nu ook verschillende kerngebieden met aaneengesloten natuur, waardoor de uitgevoerde beheerwerken meer impact hebben.

Felix Bergers

De Bosbeek staat al decennia lang bekend als een van de zuiverste waterlopen van Vlaanderen. De waterkwaliteit neemt nog toe, o.a. omdat de riolering verder van de beek werd afgeleid, waardoor er minder overstorten zijn. De beekbedding werd ook nooit rechtgetrokken, en die meanderende loop trekt ongemeen veel soorten ongewervelden aan. Daarmee samenhangend neemt de visstand verder toe met de jaren.

De Bosbeek doet haar naam alle eer aan, want de talrijke elzenbroekbossen vallen direct op, geregeld met een ondergroei van dotterbloemen. Natte weilanden en heide zijn andere opvallende landschapstypes. Sommige vijvers werden gehermoduleerd: de oevers kregen een schuinere wand, de bodem kreeg minder diepgang en de wallen werden verwijderd. Daardoor zijn de meeste amfibieën zich aan het herstellen. Dat geldt ook voor de roofvogels en de zoogdieren: verschillende soorten spitsmuizen, bunzing, vos, everzwijn, ree, ... Een opvallende nieuweling is de bever: als we op een gepaste manier met hem samenwerken, ontstaan er nieuwe natuurlijke moerassen en soortenrijke natlanden.

Wie meer inlichtingen wil over uitbouw en beheer van dit reservaat, kan terecht bij Jan Verstraeten (0474/32 52 28 of jan.verstraeten@skynet.be) en bij Jos Snijkers (0478/56 47 66 of jos.snijkers@telenet.be).

(foto: Rita Decercq)


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio