Aangeboden door UHasselt

 

 © UHasselt

UHasselt helpt in tijden van corona

Onderzoekers en studenten van UHasselt werken mee aan de strijd tegen corona. Studenten gingen helpen in ziekenhuizen en woonzorgcentra, terwijl onderzoekers de verspreiding van het virus en de gezondheidsimpact bestudeerde. Zo draagt UHasselt haar steentje bij aan de strijd tegen corona in de regio en het hele land.

Tijdens de zware eerste coronagolf boden bijna honderd studenten van UHasselt zich aan om in de Limburgse ziekenhuizen, triageposten en woonzorgcentra de 'helden van de zorg’ bij te staan. Voor de studenten was het een heftige leerschool én een verrijkende ervaring.


 

 © UHasselt

Liefst 40 studenten geneeskunde deden in het voorjaar zo’n stage. Karen Lammerant ging aan de slag ging op de corona-afdeling in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. "We werden vooral ingeschakeld in de communicatie. Artsen en verpleegkundigen hadden immers de tijd niet om familie elke dag op de hoogte te houden van de toestand van hun geliefde. Daarom namen wij die updates voor onze rekening. Wat ik daarbij vooral geleerd heb? Om eerlijk te communiceren en geen hoge verwachtingen te creëren. Familieleden apprecieerden dat." Het was een zware leerschool, zo blikt Karen terug." Maar ik ben er dankbaar voor. Deze ervaring zal van mij een betere dokter maken."


 

 © UHasselt

Jana Peeters was een van de 55 studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die stage deed. "Ik wist vooraf dat het geen traditionele kine-stage zou worden. Maar als ik hiermee de werkdruk kon verzachten, dan wilde ik die kans grijpen." In wzc ’t Kempken in Dilsen-Stokkem begeleidde Jana bewoners naar de eetzaal en zette ze koffie voor hen. "Pas later in m’n stage werden de kine-activiteiten heropgestart," zegt Jana. Haar respect voor de zorg is alleen maar gegroeid. "Veel zorgverleners waren na hun ziekteverlof nog niet op volle kracht en tóch wilden ze voor hun bewoners zorgen. Ik vond het een eer om ook een beetje voor hen te kunnen zorgen."

Modellen maken

Heel Vlaanderen heeft Niel Hens leren kennen als ‘de man achter de curve’. Samen met zijn collega’s uit de UHasselt/UAntwerpen-onderzoeksgroep SIMID (Simulation Models of Infectious Diseases) bracht hij in kaart hoe het coronavirus zich verspreidt. De onderzoekers berekenden ook de impact van mogelijke maatregelen op de verspreiding van het virus. SIMID trok al vroeg in de epidemie aan de alarmbel. "In februari toonden we als een van de eerste onderzoeksgroepen aan dat mensen die nog geen symptomen hebben, anderen toch kunnen besmetten. Dat was grote doorbraak", zegt prof. dr. Hens.


 

 © UHasselt

Ook het Data Science Institute (DSI) van UHasselt zette zijn expertise in voor het onderzoek naar COVID-19. Onderzoekers Geert Molenberghs, Christel Faes en Thomas Neyens waren nauw betrokken bij de analyses, vertelt directeur Jan Aerts. Ook datawetenschappers die niet gespecialiseerd zijn in het modelleren van infectieziekten werkten mee, bijvoorbeeld door de impact van corona op personen met MS te berekenen, of door de situatie in Zuid-Afrika en Ethiopië in kaart te brengen.


 

 © UHasselt

Binnen DSI wordt nu hard gewerkt aan het inbouwen van meer kunstmatige intelligentie in de epidemiologische modellen. "Zo willen we overheden nog beter helpen om gezondheidscrisissen als deze efficiënt aan te pakken", zegt Jan Aerts.

Patiënten opvolgen

Tijdens de eerste golf ging veel aandacht naar coronapatiënten die in het ziekenhuis of op intensieve zorgen belandden. Maar ook wie een milde vorm van corona doormaakt, heeft vaak gezondheidsproblemen op lange termijn. Samen met het kenniscentrum CIRO, Universiteit Maastricht en het Nederlandse Longfonds zochten onderzoekers van de faculteit Revalidatiewetenschappen van UHasselt uit hoe lang een (milde) besmetting doorwerkt.

Ze bevroegen een groep van 214 Vlamingen met een milde vorm van het coronavirus die niet opgenomen werd in het ziekenhuis en aangaf nog symptomen te hebben. Hun collega’s deden hetzelfde bij 1.600 Nederlanders. "Uit de studie bleek dat een deel van de coronapatiënten bijna drie maanden na de eerste symptomen nog steeds kampte met ernstige klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn", zegt prof. dr. Chris Burtin. Ruim 9 op 10 van de ondervraagden gaven aan problemen te hebben met eenvoudige dagelijkse activiteiten. "Gemiddeld drie maanden na het oplopen van het coronavirus zei 65 procent van de ondervraagden dat hun gezondheid nog steeds matig is. 27 procent vond hun gezondheid zelfs slecht. Amper 7 procent voelde zich weer helemaal gezond."


 

 © UHasselt

De studie wierp licht op een groep die tot nu toe veelal buiten beeld bleef. "Er gaat veel aandacht naar de nazorg voor coronapatiënten die in het ziekenhuis of op intensieve zorgen belandden. Dat is natuurlijk volledig terecht. Maar we zien dat in de groep mensen met een milde vorm van corona, meer dan de helft aangaf ondanks hun gezondheidsklachten geen nazorg te hebben gehad en/of daar ontevreden over is. We moeten voorkomen dat die groep tussen wal en schip belandt", besluit prof. dr. Chris Burtin.