Hasseltse straatnamen: Frans Massystraat

Monique Cox gaat voor de Buurtkrant op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Jacques Collen

Silvester Franciscus Massy werd geboren in Hasselt in 1881. Hij werd kapper van beroep en had zijn zaak aan de Koningin Astridlaan. Hij had de reputatie de beste kapper van Hasselt te zijn en was een vlotte, empathische prater. Tijdens de eerste wereldoorlog hielden Duitse soldaten verlof in Hasselt en vóór ze weer naar het front moesten, gingen velen hun haren laten knippen bij Massy. Hij won hun vertrouwen door met hen over hun familie te praten. Onder de schuilnaam 'Agent X' maakte hij echter deel uit van het Belgisch verzet als lid van het spionagenetwerk The Cerial Company. Deze verzetsorganisatie gaf, via Nederland en Engeland, inlichtingen door aan de geallieerde troepen. Zo kon de nieuwsgierige kapper ooit de positie van de Duitse oorlogskanonnen achterhalen in een bergmassief in de Elzas. Dit omdat een Duitse soldaat hem vertelde dat zijn ouders, op die bepaalde plaats wonend, geluidshinder ondervonden van het gebulder van de kanonnen. Dusdanige informatie speelde Massy door aan de Limburgse sectie van The Cerial Company. In dit geval heeft dat bericht ertoe geleid dat die oninneembaar geachte stelling van de Duitsers kon heroverd worden en vele levens gered. Later werd een koerier van het verzet door de Duitsers opgepakt en gedwongen de namen te noemen van zijn informanten. Zo werd Massy opgepakt en gevangengezet in de Hasseltse gevangenis aan de Martelarenlaan. Op 7 oktober 1918 zou hij door zijn beulen gewurgd zijn of opgehangen. Links op het oude kerkhof aan de Kempische steenweg werd hij begraven en kreeg hij een gedenksteen. Tijdens de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers de steen vernietigd, omdat het opschrift herinnerde aan hun gewelddaden. Na de oorlog heeft het Hasseltse stadsbestuur de zerk heropgericht.

“Gi geweer mâ e schieërke gebrèèkde dezen held”


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio