© Evelyne Brouns

© Evelyne Brouns

© Evelyne Brouns

© Evelyne Brouns

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Zesdejaars FLX basisonderwijs krijgen politie op bezoek

'MEGA' staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord en moet jonge kinderen weerbaar maken om neen te zeggen tegen foute invloeden. Daarvoor volgden ook de zesdejaars van FLX basisonderwijs een reeks lessen in de klas en kregen ze ook begeleiding van de lokale politie.

Evelyne Brouns

De lessenreeks bevat verschillende belangrijke thema’s: veiligheid, gebruik en misbruik van verdovende middelen, de houding met betrekking tot (groeps)druk, het zelfbeeld, assertiviteit, stressbeheer, het oplossen van misverstanden en ruzies, de invloed van de media, het nemen van risico's en het zoeken naar alternatieve oplossingen.

Tijdens deze lessen leren kinderen correct reageren op risicovol gedrag, zoals het gebruik van drugs en geweld. Het gaat ook om het aanleren van een aantal sociale vaardigheden zoals opkomen voor jezelf en het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen (leren nadenken over wat goed is en wat slecht is).

Tijdens dit project werden de kinderen ondersteund door de klasjuffen, maar ook door de agenten van de politiezone Kempenland. Afgelopen vrijdag kregen de leerlingen van FLX basisonderwijs bezoek van hoofdinspecteur Peter Kelchtermans en inspecteur Ward Moors. "De agenten leerden ons hoe we het internet op een veilige manier moeten gebruiken en deden ons inzien wat de gevolgen kunnen zijn van verschillende verslavingen", klinkt het op de school.

"De leerlingen waren erg onder de indruk van de expertise van de agenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, een PowerPoint en enkele pakkende filmpjes kregen onze kinderen een duidelijker beeld van de werkelijkheid en de gevaren die er in onze wereld schuilen. Awareness bij jongeren vinden we bij campus FLX erg belangrijk, vandaar dat we ons ook inzetten op zelfredzaamheid en assertiviteit. Wij zeggen 'nee' tegen drugs, misbruik op internet en pesten."

    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio