Zorgzame buurten

Oudsbergen -

Oudsbergen zet in op buurtgerichte zorg, op kwaliteitsvol samenwonen en samenleven. Om dit project te realiseren wordt een samenwerking tussen Oudsbergen en RIMO Limburg aangegaan.

“Toenemende vergrijzing, vereenzaming, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden zorgen ervoor dat iemand in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glipt. Dit vraagt extra inzet van middelen en samenwerking. Daarom zetten we in op zorgzame buurten en schakelen we een deeltijds buurtopbouwwerker in”, zegt Kurt Plessers, schepen van sociale zaken.

Om zulke buurgerichte, kwaliteitsvolle zorg te verlenen, kiest men voor een samenwerking met RIMO Limburg. Een sociale organisatie in de samenlevingsopbouw. De organisatie heeft heel wat expertise. Verder wil men actief en op maat van de buurt samenwerken, ook met verenigingen en buurtbewoners. ‘De uitbouw van het zorgnetwerk, buurtbewoners engageren en ontmoetingen faciliteren en de eerstelijnszorg te verbeteren wordt de uitdaging”, besluit Plessers.

 RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio