© PIVH Verpleegkunde

© PIVH Verpleegkunde

thumbnail:
thumbnail:

Opstart expertisecentrum Onbegrepen Gedrag

De provincie Limburg, ABC99 en het Provinciaal instituut verpleegkunde Hasselt (PIVH) slaan de handen in elkaar en richten het Expertisecentrum Onbegrepen Gedrag België op.

PIVH Verpleegkunde

“Naast een jaarlijks wisselend pakket aan navormingen zet het PIVH sinds kort in op de zogenaamde ‘ABC-methodiek’ als vast onderdeel van zijn navormingsaanbod. ABC, wat staat voor actie, beweger en consequentie, is een methodiek om het afwijkend of ongewoon gedrag van zorgvragers met bijvoorbeeld dementie beter te begrijpen en er beter mee om te gaan”, aldus adjunct-directeur van het PIVH, Inge Cleeren.In samenwerking met de Nederlandse stichting ABC99 kan het PIVH deze trainingen rond onbegrepen gedrag en de ABC-methodiek exclusief aanbieden in België. Dit speciaal ontworpen voor zorgverleners praktische handvaten te geven binnen onbegrepen gedrag. Het PIVH maakt van de methodiek een vast onderdeel van de opleiding en stages van de eigen studenten, en zal samen met het werkveld de methodiek ook verder ingang doen vinden in de zorgsector. De uitrol van de methodiek moet de kwaliteit van de zorgverlening verhogen, in het bijzonder aan oudere zorgvragers met dementie. Ondertussen zijn ook trajecten rond NAH, somatiek en psychiatrie in volle ontwikkeling.“Zo spelen we vanuit het Onderwijs niet enkel in op de noden van de sector, maar ook op de manier waarop de sector inspeelt op de noden van de zorgvrager”, zegt gedeputeerde van Onderwijs, Bert Lambrechts. “De ABC-methodiek is aan te leren aan alle beroepsprofielen die in rechtstreeks contact staan met de oudere zorgvrager. Het PIVH zorgt voor uniformiteit en kwaliteit in de opleiding en in de toepassing ervan in de praktijk”, vult gedeputeerde Lambrechts nog aan.“Dit resulteert in breed opgeleide HBO5-verpleegkundigen met een brede en toepasbare visie op zorg én op welzijn. De studenten staan met deze bagage stevig in hun schoenen en ze kunnen een belangrijke rol spelen in het verhoogde welzijn van personen met dementie”, gaan Dennis Renckens en Brigitte Voortmans, trainers van Onbegrepen Gedrag België, verder.De stages van de PIVH-studenten maakten duidelijk dat er interesse is in onbegrepen gedrag en de ABC-methodiek. Zorgverleners staan ervoor open om meer benaderingsgericht te werken, vooral in moeilijke tijden zoals nu tijdens de coronacrisis. Het welzijn heeft de voorbije maanden onder immense druk gestaan, maar de ABC-methodiek bewijst ook dan zijn meerwaarde. De vraag om te verschuiven van een medisch naar een psycho-sociaal model is door de druk op het sociale welzijn toegenomen.“Een vernieuwende methodiek die tijdbesparend, kwaliteitsgericht en betaalbaar is, komt een gehele organisatie ten goede. Een methodiek die flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden past trouwens volledig binnen de missie en visie van het PIVH. De provincie Limburg en het PIVH zien de integratie van deze methodiek in de opleiding, en de verspreiding ervan naar het werkveld, dan ook als een opportuniteit om een innovatieve bijdrage te leveren aan de zorgsector. PIVH neemt daarbij graag de pioniersrol op zich”, besluiten gedeputeerde Lambrechts en adjunct-directeur Cleeren.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio