©  BELGA

Alleen nog mensen mét coronasymptomen getest: maar wat waren die ook weer?

Om het aantal coronatests te beperken, worden alleen nog mensen mét symptomen getest. Maar wat zijn die symptomen precies?

wle

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat de symptomen vaak op die van verkoudheid of griep lijken, maar dat het niet mogelijk is om zelf uit te maken of u ‘slechts’ een verkoudheid hebt, of wel degelijk een besmetting met het coronavirus. Het is aan de huisarts om uit te maken of een test nodig is. Raadpleeg dus uw huisarts, zei viroloog Steven Van Gucht vorige week nog op een persconferentie van het crisiscentrum.

LEES OOK. Wie geen symptomen vertoont, wordt niet meer getest: wat verandert er en voor wie heeft dat gevolgen?

Bovendien had hij nog een duidelijke waarschuwing voor wie twijfelt: “Op dit moment circuleert er geen griepvirus in ons land, en weinig andere virussen. De kans dat uw symptomen te wijten zijn aan het coronavirus, is dus reëel.”

Het crisiscentrum maakt onderscheid tussen twee soorten symptomen: sommige zijn zo typisch voor corona dat u meteen een huisarts moet raadplegen, andere zijn ‘minder specifiek’ zodat het advies is dat u bij twee van die klachten naar de huisarts stapt.

Bij sommige symptomen is de kans dus zo groot dat er van corona sprake is, dat wie ook maar één van deze typische klachten vertoont ‘onmiddellijk aan covid moet denken’ en direct de huisarts moet waarschuwen. Het gaat om:

  • Plots verlies van geur en smaak. ‘Dat is heel typisch, maar komt niet altijd voor’, aldus Van Gucht. ‘Het is vaak een van de eerste klachten die men ontwikkelt: bijvoorbeeld dat je ’s morgens opstaat en de koffie niet ruikt. Deze klachten komen vaker bij jongeren voor’.
  • Ook een snel opkomende, droge hoest volstaat als alarmbel.
  • Kortademigheid en plotse pijn aan de borst zijn eveneens sterke indicatoren van besmetting.

Als iemand ‘enkel en alleen’ een snotneus of keelpijn heeft, is het volgens Van Gucht ‘weinig waarschijnlijk’ dat het om corona gaat. “Een snotneus alleen is meestal geen teken van covid”. Bij twee of meer klachten, bijvoorbeeld een snotneus én keelpijn, is er toch “reden om ongerust te zijn”. “Blijf thuis en raadpleeg een arts om een test aan te vragen”.

Voor sommige bevolkingsgroepen zijn er nog specifieke kenmerken, stelt Van Gucht.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's