©  ID/ Lieven Van Assche

Code oranje, maar alle leerlingen mogen voltijds naar school met extra maatregelen

Er is een akkoord over het openhouden van de scholen. Het leerplichtonderwijs schakelt over op code oranje, maar alle leerlingen blijven wel 5 dagen per week welkom. Zelfs onder code rood komen alle leerlingen in principe voltijds naar school. Scholen die toch willen inzetten op afstandsonderwijs, kunnen een uitzondering aanvragen via een onderhandelingscomité.

De Belgische coronamaatregelen werden afgelopen vrijdag gevoelig aangescherpt. Cafés en restaurants moeten noodgedwongen de deuren sluiten en er is een nachtklok om samenscholingen tegen te gaan. Onmiddellijk rees ook de vraag: wat met ons onderwijs? Kunnen we elke leerling nog voltijds naar school halen?

Daarover discussieerden onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners maandagavond urenlang. Voor het hoger onderwijs was het verdict al gevallen zonder veel discussie: universiteiten en hogescholen moeten voortaan onder code oranje varen. Maar voor het secundair onderwijs zou zo’n code oranje zware gevolgen hebben, want volgens de bestaande draaiboeken mogen scholieren vanaf het derde middelbaar in die situatie maar halftijds in levenden lijve op school aanwezig zijn.

Toch bleek het onderwijsveld een koele minnaar van de regeling die ze zelf hebben opgesteld in augustus. Niet het minst minister Weyts zelf. Die had al verschillende keren te kennen gegeven dat “het niet uitmaakt welke code geldt voor de scholen, als elke leerling maar naar school mag blijven gaan”.

LEES OOK. Onderwijsvakbonden: “Code geel in scholen is niet langer verantwoord”

Dat standpunt verdedigde hij maandagavond dan ook met hand en tand. Weyts haalde zijn slag thuis, ondanks verzet van de vakbonden: het leerplichtonderwijs schakelt uiterlijk tegen de herfstvakantie volledig over op code oranje, maar alle leerlingen blijven 5 dagen per week naar de schoolgebouwen komen.

Maskers niet verplicht op speelplaats

In ruil worden de veiligheidsmaatregelen wel een klein beetje aangescherpt. Toch komt er geen verplichting om een mondmasker te dragen op de speelplaats, zoals vooraf wel circuleerde in de wandelgangen. Het mondmasker moet enkel gedragen worden als de anderhalvemeterregel niet gerespecteerd wordt.

Ook de virologen kunnen zich vinden in de nieuwe regeling. Gisterenavond zaten Erika Vlieghe, Geert Molenberghs en Niel Hens mee aan de onderhandelingstafel. Zij schaarden zich achter de lijn die Weyts samen met de onderwijskoepels had uitgezet: alle leerlingen te allen tijde naar school. De koepels konden wel een flexibel systeem voor hun scholen bekomen. Onderwijsinstellingen die tóch willen inzetten op afstandsonderwijs kunnen een uitzondering aanvragen bij een onderhandelingscomité. De voorwaarde: “dat alle leerlingen effectief bereikt worden”, volgens het persbericht van het kabinet van Weyts.

Dit wordt strenger

De bijkomende regels worden in het persbericht als volgt omschreven: “In het basisonderwijs worden bijvoorbeeld behalve de zwemlessen alle buitenschoolse activiteiten opgeschort, kinderen krijgen in de refter vaste plaatsen en de aanwezigheid van bezoekers en andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt. In het secundair onderwijs gaat het onder meer om alternerende speeltijden indien mogelijk, maaltijden per klasgroep en maximaal vaste plaatsen in vaste klasruimtes voor alle leerlingen.”

“De lessen lichamelijke opvoeding zullen het protocol voor de sportsector volgen. Dat betekent dat er in het middelbaar alleen nog indoorsport mag zijn met anderhalve meter afstand. Douches mogen niet meer gebruikt worden. Kleedkamers mogen alleen nog gebruikt worden als iedereen een mondmasker draagt en als de volledige ruimte gereinigd wordt na gebruik door een klasgroep. De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid: voortaan worden ook op de speelplaats mondmaskers gedragen, tenzij de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. Dit kan een motivatie zijn voor leerlingen om de afstandsregel te respecteren, want dan kan het mondmasker achterwege blijven tijdens de pauzes. Er komt een informatiecampagne om het belang van mondmaskers en afstand houden beter uit te leggen aan zowel leerlingen als leerkrachten.”

Het persbericht vermeldt tot slot: “Om het openhouden van de scholen verder te ondersteunen, komt er ook een systeem om financiering te voorzien voor kortetermijnvervangingen.”

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's