©  fvv

Horecafederaties dienen beroep in tegen sluiting van de sector

Bron: BELGA

Bij de Raad van State zal in naam van de drie horecafederaties in België een beroep tot nietigverklaring worden ingediend tegen de sluiting van de cafés en restaurants voor de periode van een maand sinds maandag.

De sectorfederaties (van Vlaanderen, Wallonië en Brussel) maanden de federale regering zaterdag aan hen het volledige dossier over te maken waarin de sluiting van de horeca, vrijdag besloten door het Overlegcomité, wetenschappelijk werd gerechtvaardigd. Daarop is geen antwoord gekomen. Het ministerieel besluit over de sluiting verscheen zondag in het Staatsblad.

Een beroep tot schorsing bij de Raad van State is niet aan de orde. “Alle vorige beroepen tot schorsing die bij hoogdringendheid werden ingediend tegen ‘coronabesluiten’ zijn verworpen”, stelt Philippe Simonart, juridisch directeur van de Brusselse horecafederatie.

Het beroep tot nietigverklaring wordt één van de komende dagen ingediend. Bij de rechtbank van eerste aanleg zal ook een kort geding worden aangespannen. Een beroep tot schadeloosstelling wordt nog onderzocht.

Meer over Horeca