© Jean Pierre Yzermans

Dilsenaren maken zich zorgen over verkoop pastorie

Na het vertrek van E.H. Ludo Vaes, pastoor van de Sint-Paulusparochie Lanklaar en Sint-Elisabeth Stokkem, bleef de 111-jarige pastorie in de Schutterstraat in Stokken onbewoond. De nieuwe parochieherder kreeg een onderkomen in een appartementje in Dilsen.

Jean Pierre Yzermans

De pastorie van Stokkem met zijn trapgevels is een merkwaardig gebouw dat een middeleeuws karakter uitstraalt. Het past helemaal in de historiek, wetend dat de oorsprong van Stokkem teruggaat tot het jaar duizend. De in 1244 toegekende stadsrechten gaven Stokkem vrijheden en prioriteiten. Samen met negen andere plaatsen vormde Stokkem de groep van de tien ‘Goede Steden’ van het graafschap Loon.

Niet alleen de bouwstijl bepaalt de belangrijkheid van de pastorie, ook de unieke ligging aansluitend op het klooster, intussen Academie voor Woord en Beeld, het scholencomplex en de kerk geven de pastorie een straatbeeldbepalend karakter. Het gebouw dateert van 1909 en is van de hand van de jonge Maaseiker architect Karel Gessler.

De verkoop van de pastorie roept bij de bevolking gemengde gevoelens op. Zij opteert voor renovatie om het nadien een functie te geven ten behoeve de bevolking. Financieel is dit mogelijk na de verkoop van het horecagedeelte van De Wissen. Verder wijzen ze erop dat, indien de pastorie toch verkocht wordt, geen slopingsvergunning aan het historisch belangrijk gebouw mag gegeven worden. Sedert 1978 valt het centrum van Stokkem onder het statuut van ‘Stadsherwaardering’ dat dient toezicht te houden op verbrekingen en renovatie-ingrepen. Vanuit de parochiale geschiedenis weten we dat elf pastoors alhier resideerden.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio