Infomarkten over nieuwe kanaalwijk in Beringen van start

Ruimtelijke ordening

Infomarkten over nieuwe kanaalwijk in Beringen van start

Foto: ZB

Beringen -

Vanaf 2025 zullen de eerste bouwprojecten aan de kanaalzone in Beringen van start gaan. Via infomarkten wil de stad inwoners betrekken bij de opmaak van plannen en mogen ze suggesties of bemerkingen indienen.

De kanaalzone wordt geïntegreerd in het huidige centrum van Beringen. Zo ontstaat een nieuw stadsdeel met de focus op wonen, werken en recreatie. Voor de uitvoering van dit masterplan moet eerst een Ruimtelijk ...