Hoeveel natuur heeft Wellen?

Natuur

Hoeveel natuur heeft Wellen?

Met de kamsalamander heeft Wellen een ‘waterdraak’ geadopteerd.

Wellen -

In 2018 schreef Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een natuurrapport voor elke Limburgse gemeente. Alle groene bestemmingen, natuurgebieden én Natura 2000-gebieden werden in kaart gebracht. Die laatste zijn de Europese beschermingsgebieden voor waardevolle dieren en planten.

Hoeveel gebieden met groene bestemmingen heeft Wellen?

Volgens het Provinciaal Natuurcentrum heeft Wellen 232 hectare aan groene bestemmingen. Dat zijn 348 voetbalvelden aan groen of ongeveer 9 procent ...