Beringse Cultuurraad wordt Cultuurforum

Print
Beringse Cultuurraad wordt Cultuurforum

Foto: Stad Beringen

Beringen - Zo veel mogelijk verenigingen, kunstenaars en cultuurliefhebbers inspraak geven in het lokaal cultuurbeleid. Met dat doel voor ogen heet het stedelijk adviesorgaan Cultuurraad voortaan Cultuurforum. “Met het Beringse Cultuurforum willen we een frisse wind laten waaien door ons cultureel adviesorgaan en Beringenaren met een hart voor cultuur actief betrekken bij het lokaal cultuurbeleid”, zegt schepen van cultuur An Moons.

En het blijft niet alleen bij een naamswijziging. "De logge vergaderstructuur met vaste deelraden maakt plaats voor flexibele en participatieve overlegmomenten waar naast verenigingen en kunstenaars ook burgers met een groot hart voor cultuur welkom zijn. Iedere Beringse cultuurliefhebber kan dus lid worden van het Cultuurforum", klinkt het. "Zo willen we meer betrokkenheid en inspraak creëren met oog op een divers, kwalitatief en dynamisch cultuurbeleid voor alle Beringenaren. Voortaan is de aanwezigheid tijdens vergaderingen ook niet meer gekoppeld aan het verkrijgen van subsidies en vereenvoudigt het reglementaire kader."

Het Cultuurforum is samengesteld uit het Open Cultuurforum, de Cultuurkoepel en de Cultuurbabbels. Het Open Cultuurforum bestaat uit de afgevaardigden van alle aangesloten leden (verenigingen en cultuurliefhebbers) van het Cultuurforum. Het Open Cultuurforum adviseert in overleg met hun achterban het stadsbestuur over culturele aangelegenheden en stimuleert culturele ontmoeting en samenwerking tussen actoren binnen en buiten het Cultuurforum. Uit het Open Cultuurforum wordt een evenwichtige afvaardiging gekozen voor de Cultuurkoepel. De koepel is de spil van het Cultuurforum en vormt de brug tussen het Open Cultuurforum en het beleid. Ze neemt ook een actieve rol op bij de organisatie van de Cultuurbabbels en van de Beringse Cultuurprijs.

“Met de inrichting van laagdrempelige, thematische of projectmatige Cultuurbabbels willen we meer mensen stimuleren om vanuit hun interesse of deskundigheid hun visie op cultuur en cultuurbeleid te delen. Naast de leden van het Cultuurforum kan ook het brede publiek hier brainstormen, ideeën uitwisselen en netwerken. Al naargelang het thema of project zal de samenstelling van de Cultuurbabbels wisselen, wat de dynamiek en betrokkenheid ten goede zal komen”, aldus An Moons.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio