©  shutterstock

Kinderen met homoseksuele ouders presteren beter op school

Bron: BELGA

Kinderen met homoseksuele ouders behalen betere schoolresultaten dan kinderen met heteroseksuele ouders: tot die conclusie komen Deni Mazrekaj, Kristof De Witte en Sofie Cabus, drie onderwijseconomen van de KU Leuven. De voornaamste verklaring is dat homoseksuele koppels vaker een hogere sociaal-economische status hebben, maar dat is niet de enige reden.

Het is de eerste keer dat een onderzoek op lange termijn de gezinssituatie en de schoolloopbaan van kinderen aan elkaar koppelt. En dat is cruciale informatie: sommige kinderen komen namelijk na een echtscheiding in een homoseksueel gezin terecht, en het is al langer bekend dat echtscheidingen een negatief effect hebben op schoolresultaten. Door gezinssituatie te koppelen aan schoolloopbaan, konden de kinderen die vanaf hun geboorte in een gezin met homoseksuele ouders wonen, apart bekeken worden.

De drie onderwijseconomen hebben voor dit onderzoek de schoolloopbaan van een kleine 3.000 kinderen met homoseksuele ouders vanaf hun geboorte kunnen volgen tot het einde van het basisonderwijs, en voor ongeveer een derde van de kinderen ook tot het einde van het secundair onderwijs. Het onderzoek spitste zich toe op Nederlandse kinderen: in Nederland kunnen homoseksuele ouders al sinds 2001 trouwen en kinderen adopteren, en is er dus erg veel data voorhanden.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat kinderen met homoseksuele ouders in zowel het basis- als in het secundair onderwijs beter presteren dan kinderen met heteroseksuele ouders. Voor het grootste deel wordt dat verklaard door de hogere sociaaleconomische status van homoseksuele ouders. En van een hogere sociaaleconomische status is al langer geweten dat het bijdraagt tot betere schoolresultaten.

Maar zelfs wanneer de factor sociale status wordt weggelaten, zien de onderzoekers nog steeds een, zij het klein, verschil tussen kinderen met homoseksuele ouders en kinderen met heteroseksuele ouders. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat homokoppels meer gemotiveerd zijn ten aanzien van onderwijs, omdat ze zowel financiële als legale barrières moeten overwinnen. Daardoor zouden ze ook juist meer tijd investeren in hun kinderen dan heteroseksuele koppels.

Voor België is er nog geen rijke dataverzameling voorhanden zoals in Nederland het geval is. “Maar gezien de gelijkenissen tussen België en Nederland vermoeden we dat deze bevindingen ook opgaan voor België”, zegt De Witte.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer