Stephanie D’Hose (Open Vld) wordt Senaatsvoorzitster

Stephanie D’Hose (Open Vld) wordt Senaatsvoorzitster

Stephanie D’Hose wordt de nieuwe voorzitster van de Senaat. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert schuift de 39-jarige D’Hose naar voren als opvolgster van Sabine Laruelle (MR) als voorzitster van de Hoge Vergadering. Rik Daems blijft fractieleider van de Vlaamse liberalen in de Senaat.

Open Vld kreeg bij de verdeling van de bevoegdheden binnen de regering-De Croo het voorzitterschap van de Senaat toegewezen. De keuze van partijvoorzitter Lachaert viel daarbij op D’Hose. Zij is vandaag ...

Nieuwe Video's