Burgemeester vervangt Kitir in de Kamer: “Daar kan ik ook iets betekenen voor Herk-de-Stad en alle Limburgers”

Opvolging Meryame Kitir

Burgemeester vervangt Kitir in de Kamer: “Daar kan ik ook iets betekenen voor Herk-de-Stad en alle Limburgers”

Bert Moyaers legde deze middag de eed af als Kamerlid voor sp.a. Foto: Photo News

Herk-de-Stad -

Nu sp.a-Kamerlid Meryame Kitir een ministerpost beet heeft, wordt haar zitje in het federaal parlement ingenomen door haar eerste opvolger Bert Moyaers. Moyaers blijft wel burgemeester van Herk-de-Stad. “Dit overvalt mij toch wel een beetje, al neem ik deze job met veel enthousiasme aan”, zegt Moyaers.

Nu sp.a-Kamerlid Meryame Kitir de eed heeft afgelegd als nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid, komt haar zitje in de Kamer vrij. Die plaats zal ingenomen worden door ...

Nieuwe Video's