© ZB

Stad Beringen organiseert vervolgmetingen om luchtkwaliteit in kaart te brengen

Beringen

Eind 2019 bevestigde de stad Beringen al dat er aanwijzingen waren dat de norm voor dioxines in Beringse kippeneieren overschreden is. Nu zijn de resultaten van het biomonitoringonderzoek van de stad Beringen binnen. “Op 6 van de 8 locaties wordt de norm overschreden”, aldus schepen van Milieu, Tijs Lemmens (Voluit).

De bewonersgroep Leefbaar Tervant vroeg door de komst van de afvalverbrandingsoven om een follow-uponderzoek naar de luchtkwaliteit via biomonitoring. Stad Beringen stemde hiermee in en schakelde Toxicowatch in om een nulmeting uit te voeren. “Deze vond plaats in oktober 2019, voor de ingebruikname van de afvalverbrandingsoven”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit). “In 2021 en 2022 vinden er vervolgmetingen plaats om de evolutie van de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Het onderzoek werd op 8 locaties in Beringen uitgevoerd op eieren van particuliere kippenhouders. Tijdens het scharrelen nemen kippen immers neergedwarrelde stoffen uit de lucht op. Deze stoffen lossen op in vet en cumuleren bijgevolg in het eigeel. Op 6 van de 8 locaties wordt de norm overschreden en één locatie zit boven de actielimiet. Eén locatie voldoet wel aan de Europees vastgestelde eisen voor veilige consumptie van particuliere kippeneieren. Deze resultaten liggen in lijn met eerdere onderzoeken in België. Daarom volgen we het advies van gezondheidsorganisatie Logo Limburg op rond kippeneieren van eigen kweek: voor kinderen tot 12 jaar maximaal één ei per week en twee eieren per week voor personen ouder dan 12. Voor eieren uit de winkel hanteert Vlaanderen 6 eieren per week.”

Het integrale rapport kan je nalezen op:

 www.beringen.be/rapport-biomonitoringonderzoek.

Zahra Boufker 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio