© Luk Weyens

Gemeente maakt schoolomgevingen veiliger

Geetbets -

Om van de schoolomgevingen in Geetbets, Rummen en Hogen een veiligere en efficiëntere zone te maken, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruiker, worden er enkele structurele veranderingen doorgevoerd. Hierbij ligt de focus op veilige aanrijroutes en betere signalisatie.

Zo wordt er in de omgeving van de drie scholen extra signalisatie aangebracht om te wijzen op de zone 30. Ook worden alle zebrapaden nabij de schoolingang voorzien van zebrapadverlichting. Het automatische systeem zorgt voor een verhoogde zichtbaarheid tijdens schemerperiodes.In Rummen wordt er een wandelpad aangelegd waarop de kinderen veilig kunnen wandelen van de parking naar deschoolpoort en terug. In Hogen wordt de bestaande wegversmalling verwijderd en het voetpad heraangelegd. En in Geetbets wordt de parking tussen de school en het WZC heringericht, er komt een verplichte rijrichting voor op- en af rijden wat het een stuk veiliger maakt voor iedereen. LW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio