Waarom Vivaldi volgens expert beter meer schulden maakt, ondanks put van 35 miljard euro

De Vivaldi-vorming zit in de laatste rechte lijn. En dat is de moeilijkste. Want nu gaat het over de centen. De nieuwe regering wil een minimumpensioen van 1.500 euro garanderen en ook andere uitkeringen optrekken. Dat betekent extra uitgaven van twee tot zes miljard euro. Als elders niet wordt bespaard of er geen nieuwe belastingen komen, betekent dat een stijging van de staatsschuld. Maar waar komt die staatsschuld eigenlijk vandaan, hoe groot is die nu al en is het wel verstandig de put nog meer uit te diepen?

Paul Demeyer

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws