© Felix Bergers

Tony Van Wijck, pionier van dialectbehoud, overleden

Op 16 september overleed op 92-jarige leeftijd Tony Van Wijck, na een korte ziekte. Van geboorte was hij Hasselaar, maar nadat hij zich op 20-jarige leeftijd in Maaseik vestigde, leerde hij de lokale taal spreken en verzorgen als geen ander. In de loop der jaren ontpopte hij zich als een echte beschermheer van de streektaal, die hem nauw aan het hart lag en waarvan hij de schoonheid in volle glorie wist bloot te leggen.

Felix Bergers

Tony stond in 1966 al aan de wieg van de Maasketen Jan Van Eyck. Deze organisatie wilde de Maaslanders van de twee kanten van het water -die dezelfde taal spreken- nauwer laten samenwerken. Ook werd Tony een van de trekkers van de Werkgroep Dialect van de Pater Sangerskring. Hij verzamelde een hele collectie van plaatselijke spreekwoorden, spreuken en gezegden. Samen met Martin Boonen schreef hij De Kleine Mezeiker Grammaer, die in geen tijd uitverkocht geraakte. De laatste jaren heeft hij nog bijgedragen aan de Groeëte Mëzeikër Diksjënaer, die uit twee monumentale boekdelen bestaat.Door zijn levendige contacten met Nederlands-Limburg kwam hij ook in contact met het daar florerende Veldeke Limburg, een organisatie die ijvert voor de instandhouding en bevordering van de diversiteit en rijkdom van de Limburgse dialecten. Tony werd herhaaldelijk aangemoedigd om aan Belgische kant met iets gelijkaardigs te beginnen. In het jaar 2000 ging de trein aan het rollen: samen met o.a. Theo Van Dael en Rob Belemans zat hij aan een tafel in Achter Olmen om een nieuw Veldeke Bels(j) Limburg uit te tekenen. In de 20 volgende jaren bleef hij actief, o.a. als auteur van teksten voor het kwartaaltijdschrift 't Velleke en van spreekwoorden voor de Limburg-almenak. Tony zal voortleven in al de initiatieven die hij nam.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio