© Louis Vanham

© Louis Vanham

thumbnail:
thumbnail:

Natuurpunt Lanaken op zoek naar exoten in Hochter Bampd

De Japanse duizendknoop, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft en de Nijlgans: exotisch klinkende namen van planten en dieren waarvoor je niet zover meer hoeft te reizen om ze te zien. Het zijn zogenaamde exoten die nu ook in de Vlaamse natuur voorkomen. Natuurpunt Lanaken organiseerde onlangs een cursus over exoten.

Louis Vanham

Helaas kon het theoretische gedeelte door ziekte van de lesgever niet doorgaan. De excursie in Hochter Bampd daarentegen kon wel plaatsvinden. Langs de Grensmaas tref je heel wat exoten aan. De impact van een tiental invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop, de reuzenbalsemien, de reuzenberenklauw, de zwartbekgrondel, de blauwbandgrondel en de zonnebaars kwam op de wandeling uitvoerig aan bod. In het natuurgebied kan je duidelijk zien waarom die invasieve exoten een probleem vormen voor de lokale biodiversiteit. Naast ecologisch verlies kan er ook economische schade optreden.


    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio