Veiligheidsraad sloeg adviezen in de wind, maar wat als ze toch hadden geluisterd?

Veiligheidsraad sloeg adviezen in de wind, maar wat als ze toch hadden geluisterd?

De jongste Veiligheidsraad maakte brandhout van het rapport van haar adviesorgaan. Maar hoe zouden we leven mocht de politiek het advies toch gevolgd hebben?

Het rapport van adviesorgaan Celeval is naar de prullenmand verwezen door de Nationale Veiligheidsraad. Dat bracht deze krant naar buiten. Maar hoe zouden we nu leven mocht het advies het tóch gehaald ...