©  fvv/rr

Na de naamsverandering van Vooruit tot ‘Kolruit’ nu ook Aldi naar ‘VivAldi’

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws