©  FRED DEBROCK

Ziekenhuizen nog niet bezorgd over stijgend aantal opnames

De ziekenhuizen in ons land maken zich voorlopig nog geen grote zorgen over het stijgend aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus. De capaciteit komt op dit moment nergens in het gedrang en er is nog voldoende speling.

Net zoals het aantal besmettingen stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames de voorbije dagen bijzonder snel. Tussen 15 en 21 september werden gemiddeld 50 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een coronabesmetting. Dat is een stijging van 59 procent in vergelijking met de vorige zevendaagse periode.

De druk op de ziekenhuizen neemt dus zienderogen toe, maar voorlopig is dat nog geen reden tot ongerustheid. “We zitten lang nog niet op het niveau van maart en april”, klinkt het bij Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “We hebben uiteraard ook lessen getrokken uit de eerste golf, waardoor we kunnen anticiperen op een stijgend aantal opnames.”

Volgens Zorgnet-Icuro wordt de situatie in de ziekenhuizen wel nauwgezet opgevolgd. Verschillende keren per week zitten specialisten samen om de evolutie van het aantal opnames in kaart te brengen en indien nodig maatregelen te treffen of het ziekenhuisnoodplan te activeren. Op dit moment zijn de voorgeschreven indicatoren nog nergens overschreden.

Personeel

In bepaalde regio’s zijn er wel meer ziekenhuisopnames dan in andere. “Dat is bijvoorbeeld in Brussel het geval, maar ook daar is de situatie nog niet alarmerend”, aldus Geboers. “We bekijken ziekenhuis per ziekenhuis of er ingegrepen moet worden. Als de cijfers problematisch worden, moet er snel gekeken worden of de capaciteit kan worden uitgebreid en of er afspraken kunnen gemaakt worden met naburige ziekenhuizen.”

Op dit moment worden er zo’n 486 ziekenhuisbedden ingenomen door mensen met Covid-19, op het hoogtepunt van de eerste golf waren er 7.000 bedden bezet. “Als de situatie escaleert is onze grootste bezorgdheid niet een mogelijk gebrek aan capaciteit van ziekenhuisbedden, maar een gebrek aan ziekenhuispersoneel. Ook dat moeten we nauwlettend in de gaten houden”, besluit Geboers.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's