© eva

Nieuwe parkeerreglementering in de Daalstraat Herderen

Riemst -

Na tal van klachten en vragen van de buurtbewoners en weggebruikers stemde de gemeenteraad zopas in om het parkeren in de Daalstraat in Herderen te wijzigen. Het tot nog toe geldende beurtelings halfmaandelijks parkeren wordt opgeheven en er mag voortaan nog slechts aan één straatzijde geparkeerd worden.

Het voorbije jaar ontving het gemeentebestuur geregeld klachten van weggebruikers en buurtbewoners over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Daalstraat in Herderen. Daar is een reglement van kracht dat het beurtelings parkeren regelt: de eerste helft van de maand aan de zijde van de onpare huisnummers en in de tweede helft van de maand aan de zijde van de pare huisnummers.

 “Dat reglement is voorbijgestreefd, zorgde voor verwarring en was niet even duidelijk voor iedereen. Daardoor ontstonden er geregeld gevaarlijke verkeerssituaties en net-niet-ongevallen. Bovendien is de kronkelende Daalstraat niet de meest overzichtelijke en moesten de weggebruikers vaak slalommen tussen de vele geparkeerde wagens” aldus schepen van verkeer Christian Bamps (CD&V).

Om de doorstroming en de zichtbaarheid te verbeteren kwam uit de gemeentelijke verkeerscommissie onlangs het voorstel om in de straat het alternerend parkeren af te schaffen en uitsluitend nog parkeren toe te laten aan de kant van de Sint-Jansstraat of voor de dorpskenners: aan de kant van Tina’s Café. Aan de andere zijde van de straat wordt parkeerverbod ingevoerd. De gemeentelijke technische dienst zal weldra de passende signalisatie plaatsen.

Info: Dienst mobiliteit Riemst - 012 440331

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio