Jean-François Istasse legt de eed af. ©  BELGA

Na maanden van politiek gewoel heeft Verviers een nieuwe burgemeester

Meer over Verviers

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws