Extreme droogte in enkele regio’s in Nederland

Extreme droogte in enkele regio’s in Nederland

Het waterschap Vechtstromen in Nederland hoopt dat het in de regio’s Twente en Salland en ten zuiden van de rivier de Vecht lange tijd heel veel gaat regenen. De droogte in die gebieden is extreem. Hoewel het bijna herfst is, blijven sproeiverboden en verboden om oppervlaktewater te gebruiken gewoon van kracht, aldus het waterschap.

Volgens Vechtstromen heeft het de afgelopen dertig dagen in het zuidelijke deel van het werkgebied bijna niet geregend. Het neerslagtekort is daardoor op dit moment al bijna net zo groot als in 2018, ...

Nieuwe Video's