Coronaherstelfonds voor Genkse verenigingen

Coronaherstelfonds voor Genkse verenigingen

Verenigingen die financieel getroffen zijn door corona kunnen terugvallen op het herstelfonds dat door de stad is aangelegd. Foto: Chris Nelis

Genk -

De stad Genk heeft een coronaherstelfonds aangelegd. Daar kunnen verenigingen gebruik van maken voor de heropstart van hun activiteiten. Het gaat om middelen supplementair aan die van Vlaanderen en Limburg.

Verenigingen die nood hebben aan extra middelen moeten een dossier indienen waarin ze uiteenzetten wat hun financiële toestand is en hoe ze willen heropstarten. Het gaat vooral om verenigingen ...

Nieuwe Video's