Leraars vrezen voor toekomst Plastische en Muzikale Opvoeding

Onderwijs

Leraars vrezen voor toekomst Plastische en Muzikale Opvoeding

Bart Proost, leerkracht Plastische Opvoeding in WICO Campus Neerpelt, heeft zich ook aangesloten bij de Facebookgroep ‘Neen tegen nog minder artistieke vakken in het secundair!’. Foto: Dick Demey

Hasselt -

Vanaf volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van de tweede en derde graad in het katholiek secundair onderwijs een nieuw vak: ‘Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming’. Leerkrachten vrezen echter dat de vakken Muzikale en Plastische Opvoeding daardoor zullen verdwijnen.

In het secundair onderwijs bestaat het lessenpakket uit drie delen: een basisvorming, specifieke vakken die eigen zijn aan de studierichting en een complementair gedeelte. Dat laatste kunnen de scholen ...

Nieuwe Video's