Aangeboden door Poolstok

© Poolstok - Jobat

Evidence-based werken als HR-professional: hoe pakt Poolstok dit aan en wat kan jij hiervan leren?

Evidence-based management heeft als doelstelling om, via kritisch denken en het verzamelen van de best beschikbare evidentie, de meest succesvolle keuze te maken. Een duidelijke richtlijn die niet zo makkelijk te hanteren blijkt te zijn in de P&O-praktijk.

Poolstok – Jobat

Menselijk gedrag is namelijk complex. En laat kritisch denken nu nét iets zijn waar wij mensen, van nature uit, niet geweldig in uitblinken. De wetenschap heeft niet alle juiste antwoorden en organisatie-data zijn vaker wel dan niet een boeltje. Ook al zijn de richtlijnen eenduidig, het best beschikbare bewijs zoeken, vinden, interpreteren en opvolgen is complex.

De zoektocht naar het best beschikbare bewijs

En tóch is evidence-based werken beter dan het alternatief: niets doen, je laten leiden door je buikgevoel, blind vertrouwen of gewoon gokken. Wanneer een nieuw geneesmiddel op de markt komt, vindt iedereen het vanzelfsprekend dat het getest is op doeltreffendheid en mogelijke neveneffecten. Van een arts verwachten we toch ook dat die een medicijn voorschrijft waarvan is aangetoond dat het werkt? Waarom verwachten we dan niet hetzelfde van een manager, een consultant of een trainer? Laten we het domein van personeel en organisatie dus met dezelfde sérieux behandelen.

Zelf aan de slag met evidence-based werken?

Op zoek naar houvast ontwikkelde het Poolstok Q-team i.s.m. The Vigor Unit 12 principes om het kaf van het koren te scheiden. We hanteren deze principes als vuistregels om wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te onderscheiden van pseudowetenschap. Dialoog, advies en kennisdeling staan centraal in onze werking. Daarom delen we het resultaat van onze zoektocht, een e-book met 12 principes, graag met jou.

Dé Roadmap voor P&O professionals: 12 evidence-based principes

Evidence-based werken is niet vanzelfsprekend, ook niet als HR-professional. Via dit e-book helpen we je op weg om er zelf mee aan de slag te gaan.

Wat leer je in dit e-book?

• 12 vuistregels uit de wetenschap

• Uitgelegd in mensentaal

• Geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk