Limburgse huisartsen scholen bij

Print

Foto: Gerrit Schuermans

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op zaterdag 12 oktober 2019 is de cursus ‘Urgenties voor huisartsen’ van start gegaan. Deze unieke opleiding vond plaats in het Trauma & Life Support Center van PXL-Healthcare in Hasselt en werd over een 6-tal zaterdagvoormiddagen gespreid. “Het idee voor de cursus ontsprong uit de samenwerking tussen een aantal gedreven specialisten en huisartsen.” zegt departementshoofd Roald Nelissen. De laatste les vond op zaterdag 12 september plaats.

Coördinator Stefan Knaepen geeft duiding: “De huisartsen waren vooral vragende partij om het handelen in acute, levensbedreigende situaties goed te kunnen inoefenen aan de hand van levensechte simulaties.
De urgentie-artsen wilden graag hun kennis delen met een groepje geïnteresseerde huisartsen.” Het unieke aan deze cursus is dat er een zeer praktijkgericht kader is waar urgente scenario’s op simulatie poppen worden ingeoefend. Hierbij wordt rekening gehouden met het beperkte arsenaal van een huisarts bij een huisbezoek. Uitgaande van de kliniek van de patiënt en aan de hand van een zeer systematische aanpak wordt geoefend hoe er correct en snel kan worden . Ook zijn er heel wat gastsprekers van verschillende disciplines die een autoriteit zijn op hun vakgebied en graag hun kennis delen met hun collega’s in de eerste lijn.

Er is gekozen om samen te werken met het simulatiecentrum van PXL-Healthcare. De vorm van simulatieonderwijs die hier beschikbaar is voor zorgpersoneel en artsen bevindt zich in een hoogtechnologisch kader. Hierdoor is er de mogelijkheid om heel real-life te kunnen trainen in urgente situaties. Door deze vorm van trainen ontstaat er meer vertrouwen in het omgaan met urgentiesituaties, hetgeen zowel de arts als de patiënt ten goede komt. Het simulatiecentrum werkt nu al samen met 4 Limburgse ziekenhuizen en allerlei organisaties betrokken in de zorg of EHBO om hun personeel te trainen. “De kans om nu ook de samenwerking met de huisartsen te versterken en in deze unieke opleiding samen te werken was dan ook een mooie kans.” zegt Dr. An Liesenborgs.

Uit dit idee van de huisartsen is ook een unieke app ontwikkeld in samenwerking met de organiserende artsen en PXL. Met deze app heeft de huisarts vlot en een up-to-date toegang tot informatie omtrent urgente medicatie die door de huisarts reeds kan worden toegediend. Deze app zal kortelings ook gefinaliseerd worden en voorgesteld worden. Het positieve signaal dat wij krijgen van de deelnemers en de interesse vanuit meerdere huisartsenkringen in Limburg en ook buiten de provincie Limburg engageert ons nog meer om dit verhaal verder te zetten samen met het simulatiecentrum van PXL. Zaterdag 12 september 2020 was de laatste les van deze cursus maar het staat nu al vast dat dit een jaarlijks terugkerende opleiding zal worden. “Dit zal zeker de zorg voor de patiënten en de expertise van de zorgverlener ten goede komen in Limburg maar ook daarbuiten.” besluit een tevreden coördinator Stefan Knaepen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio