Aangeboden door hypotheek.winkel

© Getty Images

Kun je een huis kopen als je geen spaargeld hebt?

Banken stellen steeds strengere eisen voor de ‘eigen inbreng’ bij de aankoop van een woning. Kun je dan geen huis meer kopen als je geen spaargeld hebt?

Sinds januari van dit jaar is de Nationale Bank van België (NBB) strenger geworden voor de woonkredieten die banken en kredietinstellingen mogen toestaan. De NBB let daarbij vooral op de ‘quotiteit’: dat is de verhouding tussen het bedrag dat je leent en de totale aankoopsom. Als je bijvoorbeeld 270.000 euro leent voor een huis dat 300.000 euro kost, bedraagt de quotiteit 90%. De 30.000 euro die overblijft, moet je uit eigen zak betalen, net als de extra kosten zoals de registratierechten, de notariskosten en de kosten van de hypotheek. Samen bedragen die ongeveer 10% van de aankoopsom, dus nog eens 30.000 euro.

Wat zegt de NBB?

Voor wie een eerste gezinswoning aankoopt, stelt de NBB dat een bank in 65% van de dossiers minder dan 90% van de waarde van de woning mag lenen. In 30% van de dossiers mag de quotiteit tussen 90% en 100% liggen en in slechts 5% van de dossiers mag de quotiteit meer dan 100% bedragen. Die hoge quotiteiten zijn alleen weggelegd voor klanten die de bank als zeer kredietwaardig beschouwt. Starters zonder voldoende eigen middelen zullen moeilijk meer dan 90% kunnen ontlenen. Gaat het om de aankoop van een tweede woning (bijvoorbeeld om te verhuren), dan is de vereiste eigen inbreng nog wat hoger.

Kun je dan geen huis kopen zonder spaargeld?

De mediaanprijs van de verkochte woonhuizen in het Vlaamse Gewest lag in 2019 op 262.500 euro. Om een huis met die verkoopprijs aan te kopen als je maximaal 90% (zowat 236.000 euro) kunt ontlenen, moet je dus een goede 50.000 euro zelf kunnen neertellen: 10% van de aankoopsom plus 10% voor de kosten. Er zijn niet veel jonge koppels die zoveel spaargeld hebben.

Toch wil dat niet zeggen dat je dan nooit een eigen woning zal kunnen kopen, zegt Renaat Acke van hypotheek.winkel. “Er zijn nog altijd mogelijkheden. De eenvoudigste oplossing is dat ouders die wél spaargeld hebben, hun kinderen een zetje in de rug geven. Veel ouders willen uit eigen beweging kun kind steunen om zijn of haar droomwoning te verwerven. En zo zijn er nog andere oplossingen te bedenken. Alles hangt af van het persoonlijke dossier van de ontleners. Het belangrijkste is dat je kredietwaardig blijft, zodat je geen problemen krijgt met je aflossingen.”

Conclusie: ook als je eigen bank je aanraadt om eerst nog wat te sparen, kun je je woondroom wellicht toch realiseren.